Přeskočit na obsah

Kontakt

Česká Aliance Tradičního Karate-Do, z.s.

IČO: 09445943 ( veřejný rejstřík)
Datová schránka: iuqmh8m
E-mail: info@karate-ctka.cz

Výkonný výbor

JUDr. Petr Skryja, Ph.D., LL.M.
Předseda Výkonného výboru
predseda@karate-ctka.cz
tel.: +420 602 720 373

Mgr. Tomáš Neradil
Místopředseda Výkonného výboru
mistopredseda@karate-ctka.cz

Radek Pavlis
Tajemník Výkonného výboru
tajemnik@karate-ctka.cz

Adresa

Železná 505/26
Horní Heršpice
619 00 Brno
Česká republika

Bankovní spojení

CZK: 5961795319/0800
USD: CZ94 0800 0000 0020 1566 6293